خرید فایل( نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نیریز (واقع در استان فارس))

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
محقق گرامی،شما با جستجوی نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نیریز (واقع در استان فارس) وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نیریز (واقع در استان فارس))شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب (247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).

ادامه مطلب


مطالب تصادفی