برترین فایل بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک کشاورزی


برترین فایل بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک کشاورزی

بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک کشاورزی

در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری به بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک کشاورزی ایران می پردازیم

دانلود بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک کشاورزی

ریسک اعتباری سنجش ریسک اعتباری مشتریان ریسک اعتباری مشتریان بانک کشاورزی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان علل افزایش احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی
دسته بندیحسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 356 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشتهحسابداری

بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک کشاورزی

 
 
 
چکیده:
این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برایسنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقیبانک کشاورزی ایران به روش «رگرسیون لوجیت» انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 200 تایی

ادامه مطلبhttp://shaparakmusic.ir/nevise/top1066.html